Sandtak

Sikta matjord

Prøverapport:
Last ned PDF
Ytelseserklæring:
Last ned PDF

Lekesand 0/4 mm

Dokumentasjon:
Last ned PDF

Toppdressing for gressbaner/plen

Toppdekke for fotballbaner/grusbaner

Bark

Sikkerhetssand

Settesand

Støpsand 0/8 mm

Samfengt grus

Volleyballsand

Hagesingel 8/16 mm

Knust grus 0/16 mm

 

FDV-Dokumentasjon Naturgrus

Last ned PDF
 

Ytelseserklæringer og CE for betong og mørtel

Sand 0/8 mm
(Fint tilslag)

Ytelseserklæring:
Last ned PDF
CE:
Last ned PDF

Singel 8/16 mm
(Grovt tilslag)

Ytelseserklæring:
Last ned PDF
CE:
Last ned PDF

Singel 16/24 mm
(Grovt tilslag)

Ytelseserklæring:
Last ned PDF
CE:
Last ned PDF

Sand 0/2 mm
(Fint tilslag)

Ytelseserklæring:
Last ned PDF
CE:
Last ned PDF