SANDTAK

Produktoversikt

Komplett produktoversikt, samt beskrivelse av alle våre sandtaksprodukter

Anleggsjord

Produktbeskrivelse

Anleggsjord som først og fremst egner seg til anlegging av plen.

Basert på myr og sand og maskinsand.

Hage-Mix®

Produktbeskrivelse

Egner seg til planting av blomster og trær.

Lekesand

0/4 mm

Produktbeskrivelse

Dette er en type sand som passer godt til sandkasser.

En velgradert siktet finsand som lar seg bygge.

Toppdressing

for gressbaner/plen

Produktbeskrivelse

Fint gradert sand 0/2 mm, som du med fordel kan spre over gressplenen. Dette vil gi et bedre og luftigere jordsmonn, og fører til ei grønn og fin plen.

Toppdekke

for fotballbaner/grusbaner

Produktbeskrivelse

Blanding av natur og fjell 0/2 millimeter.

Bark

Produktbeskrivelse

Gran/Furubark - greit i større bed. Legges oppå barkduk. Barken er et rent naturprodukt og omdannes langsomt til jord. Beregn 7-8 cm tykkelse.

Siden barken sakte men sikkert brytes ned til jord, er det anbafalt å dekkes over med et tynt lag annenhvert år. Pass på at når du gjødsler, så gjødsler du bare plantene, ikke barken. Den vil da brytes ned fortere.

Sikkerhetssand

Produktbeskrivelse

Sikringssand skaper trygghet i barnehager og på lekeplasser.

Sikringssand har den egenskapen at den holder seg løs og forhindrer at barna blir skadet ved fall. Ramlo Sandtak AS produserer sikringssand iht. Norsk Standard NS-EN 1177.

Vi leverer også lekesand, som er en byggbar sand til sandkasser.

Settesand

Produktbeskrivelse

Vi kan tilby en 0/4 mm natur settesand som passer godt til å legge under heller og belegningsstein.

Alternativt kan knust fjell 0/8 mm benyttes.

Støpsand

0/8 mm

Produktbeskrivelse

Godt egnet til støpearbeider, samt underlag for heller og brostein. Kan også brukes til omfylling av kabler, plastrør og avløpsrør.

Samfengt grus

Produktbeskrivelse

Ubehandlet "rågrus", brukes som oppfyllingsmasse.

Volleyballsand

Produktbeskrivelse

Dansk importsand i gradering 0/1 mm som har lite finstoffinnhold og som egner seg fint til Volleyballbaner og bevarer støtdempende egenskaper lenge uten å bli hard.

Hagesingel

8/16 mm

Produktbeskrivelse

Vi kan tilby natursingel i størrelsen 8/16 mm.

Natursingel er noe rundet i kornformen og er "spraglete" i fargen og er et godt alternativ som hagesingel.

Knust grus

0/16 mm

Produktbeskrivelse

Passer til toppdekke på grusveger og gangstier og avretting av areal som skal steinsettes / asfalteres.

Dokumentasjon, ytelseserklæringer og CE

Her finner du FDV-dokumentasjon for naturgrus, samt ytelseserklæringer og CE for betong og mørtel

FDV-Dokumentasjon

Naturgrus

Sand 0/8 mm

Fint tilslag

Singel 8/16 mm

Grovt tilslag

Singel 16/24 mm

Grovt tilslag

Sand 0/2 mm

Fint tilslag