Massedeponi

For de som har behov for bort kjøring av gravemasser stiller vi med biler for dette. Det krever et utfylt egenerklæringsskjema. Skjemaet må sendes til post@ramlo.no før transporten kan starte. Vi har kun anledning til å ta imot rene masser til våre deponier. Les faktaark fra Trondheim kommune som ligger vedlagt under.

Faktaarket sier litt om håndtering av rene masser. Vi ber også om at dere ser på aktsomhetskartet som er i faktaarket. Aktsomhetskartet er kartlagte områder der det mest sannsynlig kan forekomme forurensede varer i grunnen.

Faktaark, med aktsomhetskart, fra Trondheim kommune.
Last ned PDF
Egenerklæringsskjema
Last ned docx fil