Vi leverer alt innen

PUKK - GRUS - SAND

TRANSPORT & CONTAINERE

BEREGN PRIS
Se pris og bestill direkte

Prøv vår priskalkulator!
Vi leverer i løpet av 1-2 dager, alle priser inkl. mva.

SANDTAK
Produkter

Se våre sandtaksprodukter

FJELL
Produkter

Se våre fjellprodukter

MASSEDEPONI
Bortkjøring av masser

Les mer om massedeponi

Et naturlig valg!

Ramlo Sandtak AS er en betydelig aktør innen foredling og transport av sand, grus og pukkprodukter. Vår 18 mål store tomt huser foruten administrasjon og lager for våre sand/grusprodukter en hall på 1000 m² med varme i gulv for tørrlagring av sand, samt verksted og vaskehall.

Vårt hovedanlegg for produksjon av sand/grusprodukter ligger på Hofstad i Melhus. Her har vi bygd en topp moderne fabrikk for fabrikkering av tilslag til betong og mørtelproduksjon. Anlegget for produksjon av pukk ligger i Sjøla, Vassfjellet. Her produseres all type pukk for bruk til vei/anleggsformål.

Ramlo Sandtak har tre finknuseverk, en grovknuser og flere sorteringsverk. Disse brukes i våre 8 grusuttak og i vårt pukkverk, Sjøla, eller til leieknusing for andre entreprenører.