Pukk, grus og sand fra A til Å!


Prøv vår priskalkulator:

Beregn pris

Ramlo Sandtak AS er en betydelig aktør innen foredling og transport av sand, grus og pukkprodukter. Vår 18 mål store tomt huser foruten administrasjon og lager for våre sand/grusprodukter en hall på 1000 m² med varme i gulv for tørrlagring av sand, samt verksted og vaskehall.

Vårt hovedanlegg for produksjon av sand/grusprodukter ligger på Kvål- nærmere bestemt Stokke grustak. Her finnes et topp moderne vaskeanlegg hvor vi produserer tilslag til mørtel og betongproduksjon. Anlegget for produksjon av pukk ligger i Sjøla, Vassfjellet. Her produseres all type pukk for bruk til vei/anleggsformål.

Ramlo Sandtak har tre finknuseverk, en grovknuser og flere sorteringsverk. Disse brukes i våre 8 grusuttak og i vårt pukkverk, Sjøla, eller til leieknusing for andre entreprenører.

Hva koster produktene?