Fjellprodukter

Strøsingel

Bærelag

Drenering

Avrettingssand

 

FDV-Dokumentasjon Knust fjell

Last ned PDF
 

Ytelseserklæringer og CE for pukk

Ytelse og CE for
0/16 mm

Ytelseserklæring:
Last ned PDF
CE 3013:
Last ned PDF

Ytelse og CE for
0/32 mm

Ytelseserklæring:
Last ned PDF
CE 3005-1:
Last ned PDF

Ytelse og Ce for
4/16 mm

Ytelseserklæring:
Last ned PDF
CE 3005-1:
Last ned PDF

Ytelse og CE for
22/63 mm

Ytelseserklæring:
Last ned PDF
CE 3009-1:
Last ned PDF

Ytelse og CE for
22/120 mm

Ytelseserklæring:
Last ned PDF
CE 3010-2:
Last ned PDF
 

Radon rapport, Sjøla pukkverk

Last ned PDF