MILJØ

Ramlo Sandtak AS har utarbeidet en EPD (Environmental Product Declaration) på pukk. Dette er et verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produktets miljøprestasjon basert på internasjonale standarder.

EPD forteller noe om mengde utslipp og miljøpåvirkning vi har fra avdekking av fjell, boring og sprengning, knusing i flere trinn og til sist transport av ferdigvare ut til kunde. Dette arbeidet har skaffet oss mye kunnskap og gitt oss oversikt over energibruk og utslipp fra vår virksomhet. I praksis har det vært snakk om elektrifisering der det er mulig og forbedring og optimalisering av maskinpark.

Vi ser at slik dokumentasjon oftere tas med som krav i kontrakts formularer og vil være adderbart som grunnlag i større prosjekter.