SandtakSikkerhetssand
Sikringssand skaper trygghet i barnehager og på lekeplasser.
Sikringssand har den egenskapen at den holder seg løs og forhindrer at barna blir skadet ved fall. Ramlo Sandtak AS produserer sikringssand iht. Norsk Standard NS-EN 1177. Vi leverer også lekesand, som er en byggbar sand til sandkasser.


Lekesand 0-4 mm
Dette er en type sand som passer godt til sandkasser. En velgradert siktet finsand som lar seg bygge.


Hagesingel 8-16 mm
Vi kan tilby natursingel i størrelsen 8-16 mm. Natursingel er noe rundet i kornformen og er "spraglete" i fargen og er et godt alternativ som hagesingel.


Knust grus 0-16 mm
Passer til toppdekke på grusveger og gangstier og avretting av areal som skal steinsettes/asfalteres.


Settesand
Vi kan tilby en 0/4 mm natur settesand som passer godt til å legge under heller og belegningsstein.
Alternativt kan knust fjell 0/8 mm benyttes.


Støpsand 0-8 mm
Godt egnet til støpearbeider, samt underlag for heller og brostein. Kan også brukes til omfylling av kabler, plastrør og avløpsrør. Alternativt går det å bruke 0-10 mm harpet sand


Harpet sand 0-10 mm
Godt egnet til støpesand, samt underlag for heller og brostein. Kan også brukes til omfylling av kabler, plastrør og avløpsrør.


Samfengt grus
Ubehandlet "rågrus" brukes som oppfyllingsmasse 
  

Sikta matjord
Anleggsjord som først og fremst egner seg til anlegging av plen. Basert på myr og sand og maskinsand


Bark
Gran/Furubark - greit i større bed. Legges oppå barkduk. Barken er et rent naturprodukt og omdannes langsomt til jord. Beregn 7-8 cm tykkelse

Siden barken sakte men sikkert brytes ned til jord, er det anbafalt å dekkes over med et tynt lag annenhvert år. Pass på at når du gjødsler, så gjødsler du bare plantene, ikke barken. Den vil da brytes ned fortere.


Toppdressing for gressbaner/plen
Fint gradert sand 0/2 mm, som du med fordel kan spre over plena.Dette vil gi et bedre og luftigere jordsmonn, og fører til ei grønn og fin plen.


Toppdekke for fotballbaner/grusbaner
Blanding av natur og fjell 0/2 millimeter 


Volleyballsand
Dansk importsand  i gradering 0-1 mm som har lite finstoffinnhold og som egner seg fint til Volleyballbaner og bevarer støtdempende egenskaper lenge uten å bli hard .
Levert av