Massedeponi

For de som har behov for bort kjøring av gravemasser stiller vi med biler for dette. Vi krever utfylt egenerklæringsskjema for dette. Dette skjema leveres post@ramlo.no før transporten starter. Vi har kun anledning til å ta i mot rene masser til våre deponier. Les fakta ark fra Trondheim Kommune som ligger vedlagt  under.

Fakta arket sier litt om håndtering av rene masser. Vi ber også om at dere ser på Aktsomhetskartet.
Aktsomhetskartet er kartlagte områder der det mest sannsynlig kan forekomme forurensede varer i grunnen.

Levert av